Minicursus 3 - Maatschappelijk Verantwoord Online

Veiligheid staat hoog in het vaandel binnen het maatschappelijke belang. Het recht op privacy is een recht dat op veel manieren onder druk staat. Criminelen bemachtigen steeds meer online data die internetgebruikers achter laten op het web. Deze persoonlijke informatie kan hierdoor misbruikt worden voor criminele doeleinden. Door de komst van dit misbruik is de inzet van maatschappelijk verantwoord online ondernemen (MVOO) groeiende.

Hoe ga je om met persoonlijke informatie?

Sinds de komst van internet is er veel veranderd op gebied van privacy en persoonsinformatie. Veel informatie kan via internet achterhaald worden, deze informatie is waardevol en persoonlijk. Van ondernemers wordt gevraagd om op een verantwoorde manier om te gaan met deze informatie en transparant te zijn tijdens het verzamelproces. Nieuwe en oude wetten stellen hieraan eisen.

Aandachtspunten in dit blok

 • 'Cookie' wetgeving verplicht ondernemers transparant te zijn
 • Inzien, wijzigenen en verwijderen van persoonsgegevens door de bezoeker
 • Openheid in verzameling van gegevens, het belang van een privacyverklaring

Cookies: openheid en toestemming

Niks is interessanter dan het meten van het gedrag van de website bezoeker, helaas mag dit niet zomaar. Door te vermelden dat er cookies gebruikt worden is het mogelijk de voorkeuren van de gebruiker op te slaan of cookies van buitenaf toe te laten. Voor deze niet-functionele cookies moet apart toestemming gevraagd worden.

De wet van bescherming van persoongegevens

Wie is de eigenaar van de persoonsgegevens? Simpel gezegd, de persoonsgegevens behoren tot de persoon wie de informatie betreft. De desbetreffende betrokkene persoon is zelf eigenaar van de gegevens en moet deze kunnen aanpassen. Voor ondernemers zijn er dan ook regels rondom het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens. De belangrijkste zaken zijn op een rijtje gezet.

Privacyverklaring

Een privacyverklaring, het klinkt als een uitgebreid document waarin wettelijke bepaling opgenomen moeten worden. In tegenstelling juist, de privacyverklaring moet zo simpel mogelijk gehouden worden. Het belang van dit document is om de 'klant' te informeren omtrent het doel van de gevraagde gegevens. Bekijk het filmpje en start direct met het opstellen van jouw eigen privacyverklaring door het invullen van de generator.

Hoe zorgvuldig gaat jouw bedrijf om met persoonsgegevens?

Wij hebben een duidelijke melding over het gebruik van cookies op onze website(s)

In ons CRM systeem (Customer Relationship Management) houden wij exact bij wie onze gebruikers, bezoekers en klanten zijn.

Wij hebben de privacy-verklaring zo opgebouwd, dat iedereen duidelijk weet wat wij met de gegevens doen. Daarnaast bieden wij onze persoonsgegevens nooit aan een derde partijen aan.

Volgende

Onderneem actie na een datalek, je bent verplicht het te melden

Het structureren van informatie van je klanten is een belangrijk aspect voor je werkvoering. Het verliezen van data gebeurt desondanks makkelijker dan je zou verwachten, het verliezen van een laptop is al voldoende. Sinds 1 januari dit jaar zijn bedrijven verplicht dit te melden.

Aandachtspunten in dit blok

 • Wat is een datalek
 • Verplicht melden van datalekken
 • Vragen over Meldplicht Datalekken

Wat zijn datalekken?

Een datalek is niet alleen het verliezen van data, wanneer data terecht komt in handen van onbevoegden wordt al gesproken van een datalek. Daarnaast kunnen gegevens ook op verkeerde manier verwerkt worden, dit betekent bijvoorbeeld een intergratie van persoonsgegevens die fout gaat. Ook dan wordt er gesproken van een datalek, gegevens komen dan niet meer overeen met het voorbestemde doel.

Meldingsplicht bij het ontstaan van een datalek

Het verliezen van data is voor een bedrijf al erg zat. Maar wat als de gegevens in verkeerde handen komen. Om dit tegen te gaan is het sinds 1 januari 2016 verplicht te melden als er persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Het niet melden van dit verlies kan bestraft worden met een boete.

9 vragen over de meldplicht datalekken

De wet bescherming persoonsgegevens is uitgebreid met de meldplicht datalekken en een boetebevoegdheid voor de toezichthouder (het College bescherming persoonsgegevens). Dat betekent dat iedere ondernemer in Nederland verantwoordelijk is voor de privacygevoelige data in zijn organisatie en bij overtreding een boete tegemoet kan zien.

Heeft jouw onderneming de juiste voorzorgsmaatregelen genomen tegen een datalek?

Bij ons is één persoon verantwoordelijk voor de klantengegevens, hierdoor ontstaat er geen verwarring

Persoonsgegevens van onze klanten staan opgeslagen in een encrypted omgeving. Hierdoor minimaliseren wij de kans dat cybercriminelen iets stelen zo goed mogelijk

Onze werknemers weten welke stappen ze moeten ondernemen wanneer een apparaat met persoonsgegevens verloren raakt

Volgende

Veilige, online, betaal omgeving voor uw klanten

Het aantal online verkopen groeit aanzienlijk binnen de markt. Alsmede door de komt van verschillende webshops. Om de klanten gerust te stellen dat de betaling zorgvuldig en foutloos verloopt is het van belang een goede invulling te geven aan het online betaal proces.

Aandachtspunten in dit blok

 • Het belang van veilig online betalen
 • Mogelijke online betaalwijzen
 • Hoe een veilige omgeving voor klanten gerealiseerd kan worden

Het belang van veilig online betalen

Consumenten, nadrukkelijk de oudere generatie, zijn zich er van bewust dat kopen via internet niet altijd zonder risico is. Door platformen zoals de consumentenbond worden afnemers voorzien van kennis over veilig online betalen. Voor de ondernemer betekent dit dat het bieden van een goed beveiligde webshop extra omzet kan leveren.

Ik wil mijn klanten online laten betalen

Vooral voor de wat kleinere ondernemer is moeilijk om een betaal proces op te zetten. Er komt veel bij kijken waar je als ondernemer geen verstand van hebt, en ook zeker niet hoeft te hebben. Payment service provider (PSP) spelen als 'internetkassa' hier goed op in. Zij bieden de ondernemer een totaal pakket waarin alle voorzieningen getroffen zijn en enkel met één partij contact gehouden hoeft te worden.

9 tips voor veilig online betalen

Als klanten online betalen, rekenen ze af via internet. Je kunt klanten op verschillende manieren online laten betalen. Bijvoorbeeld met iDeal, PayPal, door het invullen van creditcardgegevens of door opdracht te geven voor een eenmalige afschrijving. Online betalen wordt veel gedaan en is erg makkelijk, maar het brengt wel risico's met zich mee. Risico's die vermeden worden door veilig online te betalen.

Rekenen jouw klanten veilig af in jouw online betaalomgeving?

Als mensen in onze webshop producten bestellen hebben ze ruime keus van betalingsmogelijkheden zoals iDeal, Paypal, Overboeking, Creditcard betaling en onder rembours. Voor deze service vragen wij geen extra geld.

Onze voorkeur gaat uit naar de samenwerking met een Payment service provider omdat deze al onze zorgen uit handen neemt voor de betaling vanuit de webshop

Volgende

De waarde van een veilige online omgeving

Welk beeld hebben jouw klanten van jouw omgeving? Deze is bepalend voor het gedrag. Binnen een online omgeving zijn klanten objectiever dan wanneer je hen aanspreekt. Win dit vertrouwen dan ook door een werkende website te bieden en die voorzien is van de juiste informatie.

Aandachtspunten in dit blok

 • Voorwaarden van een goede website
 • Meerwaarden van een keurmerk
 • Keurmerk veilig ondernemen

De voorwaarden van een goede website

Waar je online een stukje persoonlijke binding mist, moet je dit verkrijgen door de inrichting van je website. Verplaats je in het perspectief van de bezoeker en bedenk waar hij of zij naar zoekt. Wanneer je op deze manier de geformuleerde vragen kunt beantwoorden zal de site vertrouwen wekken bij je klanten.

De zin en onzin van webwinkel keurmerken

Inmiddels zijn er zo’n 45.000 webwinkels in Nederland. Met de groei van het aantal online winkels groeit echter ook het aantal webwinkel keurmerken. Heeft het hebben van een keurmerk zin, waar word je mee geassocieerd? Al deze punten hebben te maken met het vertrouwen in de webshop.

Wat kan ik met het Keurmerk Veilig Ondernemen?

Jaarlijks lijdt het Nederlandse bedrijfsleven schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid wil dat bedrijven en overheden hier gezamenlijk iets aan doen. Daarom bestaat het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Welke stappen heb jij genomen om online vertrouwen te wekken?

Wij hebben de meest voorkomende keurmerken op onze site staan omdat die het vertrouwen bij de klant versterken

Wij hebben zo veel vertrouwen in de veiligheid van onze website dat we deze voor gaan leggen bij het 'Keurmerk Veilig Ondernemen'

1
0